نحوه امتیازبندی و استفاده از تخفیفات

اگر دقت کرده باشید در تک استور کنار هر کالایی امتیازی ثبت شده ، برای اینکه بتوانیم محبت کاربران وفادار به تک استور را جبران کنیم ، لحظه ثبت نام و خرید کالا به کاربران ، بر اساس مبلغ کالا امتیازی به کاربر داده می شود که با جزئیات در پنل کاربری به آدرس(https://tak-store.ir/my-account/my-points) ذخیره خواهد شد.

هر موقع امتیاز کاربران به 100 امتیاز برسد ، موقع خرید سایت به صورت هوشمند تخفیفی روی جمع کل خرید اعمال کرده و امتیاز جمع آوری شده را به تخفیف تبدیل کرده و خریدار مابقی مبلغ را پرداخت می نماید ، در خریدهای بعدی امتیاز جمع آوری شده در این خرید هم به امتیازات باقی مانده افزوده شده و خریدار بدون هیچ محدودیتی میتواند از تخفیفات استفاده نماید.

امتیازات تخفیف بر روی کالاهای فروش ویژه اعمال نمی شوند و خرید کالاهای فروش ویژه امتیازی ندارد  و استرداد و مرجوعی کالا باعث کسر امتیاز به میزان مرجوعی خواهد شد.