پس از 8 سال حضور در زمینه کامپیوتر و موبایل و کسب تجربه بر آن شدیم تا با استعانت از خداوند متعال ، در زمینه تهیه و توزیع اقلام کامپیوتر و موبایل گامی به پیش برداریم و سهمی در عرصه رفع نیازهای عمده و خرد همکاران و مشتریان عزیزمان داشته باشیم.

امیدواریم با بهره گیری از تجارب پیشین و تلاش برای هرچه موفقتر بودن ، بتوانیم در این زمینه هم سوابق مثبتی از خود به خاطر بگذاریم.